Modificados Obras Públicas

Xornal de Galicia - ♦Quen nos vixían?

18 Abril 2019

 

A Olaf e a protección dos intereses europeos

Segundo fontes da Ou.E. dita protección vertébrase sobre dous principios: O Control Presupuestario e a Loita contra a Fraude. 
O primeiro non dista moito dos modelos tradicionais dos países occidentais cunha maior ou menor flexibilidad segundo o programa político que se trate.

O segundo a través da OLAF (Oficina Loita contra a Fraude), é moito máis complexo, o cal en 2016, e desde o seu fundación en 1.999, elaborou un amplo cometido segundo a propia Oficina, para centrarse en grandes investigacións a escala transnacional, é dicir, a súa misión vertebrouse cara ás grandes cifras.

A Ou.E. desde o seu fundación, pretendeu sempre gañarse lle confianza dos nacionais dos Estados Membros, intentando garantir que o diñeiro dos europeos utilízase correctamente mentres persista a loita contra a fraude……..

Recientemente, un dos éxitos declarados pola OLAF en colaboración con outras autoridades, foi a incautación dun alijo importante duns 700.000 cartones de tabaco……

Agora, as súas aspiracións teñen unha maior repercusión co tema SOLAR ARC 1 de CAIÓN, sobre o que actuarán de acordo ao procedemento establecido.
Igualmente, outra operación importante contra a delincuencia foi a denominada RENEGADE durante o verán pasado no que se interviñeron case 500.000 obxectos falsos………

Pero sempre hai lunares que existen por aquilo de: “Quen vixía ao vixiante?”. En marzo de 2016, a Comisión levantou a inmunidad ao director xeral da OLAF, o italiano Giovanni Kessler por presuntas escoitas ilegais. Desta forma, a Xustiza belga puido interrogar ao italiano; el mesmo presentou a súa dimisión por dita presunción……… e como adoita suceder, nestes casos, foi nomeado a continuación polo Goberno italiano para un importante posto funcionarial en Italia.
Previamente, durante 2015, precedeulle o ex- Comisario de Sanidade, Galli, envolvido nun asunto non moi claro con Tabacaleras.

Dentro da OLAF (loita contra a fraude), atópase o importante Tribunal de Contas Europeo. A composición do mesmo segundo o seu organigrama ao 31.01.17, é de V Salas formada polo seu presidente e 26 membros, é dicir un representante por cada Estado.

Unha das súas funcións fiscalizadoras, atópase dirixida aos Fondos Estructurales e de Cohesión, onde España ten varias frontes abertas.

En 1985, ano da nosa adhesión, as fontes de Bruxelas constituíron auténticos cornos de abundancia para España. Segundo fontes de RTVE (Noticias-Mundo), uns 140.000 millóns de euros en 25 anos.

Pero chegou un momento en que “as canas volvéronse lanzas”, cando respectivamente en 1998 e 2000, saltaron escándalos, coa OLAF na penumbra, de: O CASO ESPAÑOL DO LINO, TEXTIL E CÁÑAMO en Castilla-A Mancha e ASTILLEROS ESPAÑOIS.

Ao parecer xa pensabamos que adquiriramos experiencia e que as” pillerías” ían quedar impunes.

Despois seguiron outros escándalos de carácter portuario. como o do Musel en Asturias e Langosteira na Coruña.

No capítulo concreto de Fondos Feder e segundo declaracións da polémica Comisaria Europea de Política Rexional: a rumana, Corina Creu, España tiña bloqueados por irregularidades administrativas, en principio ata Marzo de 2017, unha cantidade que supera os 1.100 millóns de euros, sen que aparentemente fósemos perdelos, segundo devanditas declaracións da propia Comisaria a Rede Española de Desenvolvemento Rural.

Para rematar, indicar que tamén se nos vixía o tema das Centrais de Carbón en España e as supostas axudas irregulares, que deberán ser valoradas igualmente pola UE.

Jesús Antonio Rodríguez Morilla

Doctor en Derecho (Cum Laude) Diplomado en Estudios Avanzados U.E.  Caballero de Mérito por Real Orden Noruega

Puede visualizar el artículo publicado en el siguiente enlace: https://www.xornalgalicia.com/galicia/noticia-destacada-de-galicia/10145-quen-nos-vixian